Om oss

EXAKTA – en pålitlig samarbetspartner med sund ekonomi

Under alla år har det varit viktigt för oss att ha en stabil ekonomi. Därmed har vi alltid kunnat ligga i den absoluta framkanten när det gäller maskinpark och annan teknisk utrustning. Parallellt har vi kunnat växa. Exakta Group AB, en av Sveriges större tryckeri- och mediakoncerner, har idag ca 250 anställda och omsätter ca 500 Mkr.

Exakta Print AB har Soliditets högsta kreditvärdighet AAA. Endast aktiebolag kan få AAA (Trippel-A). Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, ha funnits i minst 10 år och nyckeltalen ska vara väsentligt över branschens genomsnitt.

Vårt organisationsnummer är: 556364-1595

Kvalitetspolicy: EXAKTA är en av de ledande aktörerna inom vår bransch och skall vara en leverantör och samarbetspartner som infriar kundens krav och förväntningar. Med stort personligt engagemang av samtlig anställd personal och med krav på att ständigt utvecklas strävar vi mot total kvalitet = felfritt. PRINT AND BEYOND är vår devis.

Miljöpolicy: EXAKTA bedriver ett miljöarbete genom att ständigt förbättra och utveckla processer, produktionsmetoder och produkter som minskar vår miljöpåverkan. Genom att hela tiden arbeta för hög kvalitet med ny teknik och gedigen kunskap strävar vi efter att uppnå våra kvalitetsmål. Vår miljöpolicy uttrycker EXAKTA:s grundläggande värderingar och utgör basen för SS-EN ISO 14001. Vi skall arbeta för att ständigt förbättra vårt miljöarbete genom att aktivt formulera miljömål baserade på våra miljöaspekter och genom att effektivisera användandet av resurser och råvaror. I vårt miljöskyddsarbete skall vi lägga särskild vikt vid att stimulera personalens engagemang inom miljöområdet samt genom att följa relevant miljölagstiftning och andra krav vi berörs av. Vi strävar efter att informera våra kunder i val av material som skall ge produkten så låg miljöbelastning som möjligt.


EXAKTA har huvudkontor i Malmö – mitt i den dynamiska Öresundsregionen

Vi har mer än 40 år i branschen. Delar av företaget grundades 1976

Koncernens samlade omsättning uppgår till ca 500 Mkr

Vi är totalt ca 260 anställda

Kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 resp 14001

Högsta kreditvärdighet AAA

Org.nr. Exakta Print AB 556364-1595

Till exakta.se och vidare till Exakta Print

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår